Tuesday, August 12, 2008

Tentang Akademi


KEMUDAHAN LATIHAN
Pelbagai kemudahan turut disediakan kepada pelatih yang mengikuti latihan di Akademi RedGlow. Pelatih yang berdisiplin dan mempunyai kesungguhan yang tinggi akan diberi keutamaan untuk menggunakan segala kemudahan sepanjang tempoh pengajian. Di antara kemudahan latihan yang disediakan oleh pihak Akademi Redglow ialah:


Tenaga Pengajar Terbaik

Elaun bulanan (sepenuh masa)

Kemudahan menggunakan peralatan dan mesin

Sukan dan Rekreasi

Program Keusahawanan

Kelas Mekap Profesional dan Kelas Bahasa Inggeris Percuma

Asrama Yang Selesa


Kumpulan Sasaran
Mereka yang tidak dapat meneruskan pembelajaran akademik
Mereka yang belum pernah mendapat latihan kemahiran bagi tujuan mendapat kerja dan berusaha sendiri
Mereka yang hilang pekerjaan dan terpaksa mencari pekerjaan baru
Mereka yang ingin menambahkan pengetahuan kemahiran untuk kemajuan kerjaya
Mereka yang sedang bekerja dan memerlukan peningkatan tahap kemahiran dalam jurusan yang diceburi
Mereka yang berminat menceburi bidang keusahawanan berasaskan kemahiran
Mereka yang ingin belajar atas dasar Pembelajaran Sepanjang Hayat

No comments: